BEQUES per a estudis postobligatoris

En el BOE núm. 190, de 10 d’agost de 2017, es va publicar la Resolució de 3 d’agost de 2017, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

1.        La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direccióelectrònica www.mecd.gob.es

3.        No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

4.       Qui al.legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

5.        Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2017-2018.

6.       En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.

7.        Recordeu que el termini per presentar la sol.licitud telemàticafinalitza el 3 d’octubre de 2017 (inclòs).