Formació Professional

Enllaços a entrevistes d’inici de curs

Acollida alumnat:

Protocol Covid

Entrades i accessos

Recordeu que el primer dia heu d’accediu al centre per la porta del C/Àngel Marsà i Beca, i al pati us esperarà el vostre tutor/a.