Assessorament i Reconeixement


SERVEI D’ASSESSORAMENT

El termini de presentació de sol·licituds comença el 15 d’octubre de 2018, i s’allargarà fins a final del mes d’abril seguint el calendari adjunt.

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional. Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg d’un parell de sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Al final, l’usuari obté:

  • Un informe d’assessorament
  • El seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (S’OBRIRÀ EN UN PERÍODE D’UN MES APROXIMADAMENT).

Destinataris (REQUISITS)

  • Persones amb experiència laboral (mínim 2 anys) que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.
  • Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Import del servei d’assessorament

  • 60 € en centres públics del Departament d’Ensenyament.
Presentació del servei d’assessorament:


COMPROMÍS DE QUALITAT

Carta de compromís