Operari de manteniment Junior

Pagina web HUURRE

Descripció del lloc de treball:

Operari de manteniment júnior.

Àrea: manteniment

Dependència: Responsable de manteniment.

Tasques:

Aquest lloc de treball reporta directament al Responsable de Manteniment.
Executarà les intervencions planificades a les línies de producció sota la supervisió del tècnic de manteniment sènior del seu torn (gestió avaries, gestió manteniment preventiu, modificacions per millora continua) d’acord amb les indicacions del Responsable de Manteniment i del Coordinador de Manteniment Preventiu. Reportarà tant al responsable de Manteniment com al Coordinador sobre l’execució i el seguiment de l’eficàcia d’aquestes.

Tasques principals:
– Assistència en les avaries de les línies de producció (Manteniment correctiu)
– Executar les tasques de manteniment preventiu que el Cap de Manteniment assigni.
– Registrar les tasques de preventiu al GMAO.
– Registrar les tasques de correctiu al GMAO.
– Registrar i notificar qualsevol modificació de la màquina els seus responsables
(esquemes elèctrics, programació, hidràulica, etc.)
– Metodologia LO-TO (Lock out – Tag Out) per intervencions a línies.
– Instal·lacions noves per projecte de millora continua (cablejat senzill, modificacions o fabricacions mecàniques de petit format, etc.)
– Manteniment instal·lacions actuals.
– Treballar en torns nit/matí/tarda (possibilitat de cap de setmana puntuals).

Formació acadèmica i experiència:

– Pensem en una persona proactiva i amb capacitat de treball en equip.
– No és imprescindible experiència laboral prèvia, però es valora experiència d’1 a 2 anys en un entorn industrial.
– Cicle formatiu de grau superior en especialitat elèctrica i electrònica o mecatrònica.
– Interpretació de plànols elèctrics i/o mecànics.
– Coneixements de programació de PLCs Siemens.
– Indispensable anglès nivell mitjà/alt (necessari per interpretar programes PLCs)
– Indispensables coneixements bàsics ofimàtics.

Es valorà:

– Coneixements en programació de PLC.
– Capacitat d’anàlisi i proactivitat. Capacitat de resolució de problemes.
– Metòdic i ordenat.
– Capacitat de treball en equip.
– Capacitat organitzativa.
– Proximitat a la fàbrica.

Proposta d’horari:

– 6 a 2 o 2 a 22 o 22 a 6 DLL a DV (cada dues setmanes canvi).
– Cap de setmana o festius quan sigui necessari de manera puntual.

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a igarciasu@iesnx.lan