Entrenador de cursos professionals

  • Tècnic Superior en Mecatrònica industrial
  • Girona

Pagina web Master D

Descripció del lloc de feina:
Master.D, centre de formación referent en la preparación d’oposicions i cursos pro-fessionals a nivel nacional, busca incorporar a la seva plantilla de Girona un/a titulat universitari o de grau superior de les àrees tècniques amb, com a mínim, 1 any d’ex-periència professional i docente.
Requisits:
 Titulat universitari o grau superior d’àrees tècniques amb Màster en Docència o CAP; certificat de docencia per l’ocupació.
 Experiència professional i docente mínim d’1 any-
Important:
 Capacitat de treball en equip
 Habilitats interpersonals i actitud empàtica
 Capacitat de resolució de conflictes
 Bon nivell en l’utilització d’eines informàtiques
Les principals funcions a desenvolupar són:
 Realitzar la planificación, control i seguiment personalitzat d’acord a les necessitats, disponibilitat de temps, objectius… de l’alumne, i corregir les desviacions que es po-den donar en el procés d’aprenentatge planificat
 Realitzar i dinamitzar activitats docents en el centro (tallers, pràctiques, seminaris, visites, etc.)
 Informar sobre convocatòries oficials (si existeixen en el curs) i resoldre els dubtes que es poden derivar dels procés selectiu
Condicions del lloc de treball:
 Lloc: C/ Emili Grahit 5, 17002, Girona
2
 Jornada: completa, 38 hores setmanals
 Duració del contracte: 6 mesos prorrogables amb possibilitat d’indefinit.
 Horari: dilluns i dimecres de 11:30 a 20:00, dimarts i dijous de 09:30 a 18:00 (amb 30 minuts de descans) i divendres alterns de 09:30 a 15:30 o de 14:00 a 20:00.
 Salari: segons conveni
 Data prevista d’incorporació: mitjans de juny
Interessats enviar el curriculum a noelia.aranda@masterd.es
Per qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres en el 972 69 63 20

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a noelia.aranda@masterd.es