Cap de Planta EDAR

  • Tècnic Superior en Mecatrònica industrial
  • Girona

Pagina web TRAGIRSA

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL AMB CARÀCTER
INDEFINIT D’UN/A CAP DE SECCIÓ DE PLANTA EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) PER PRESTAR SERVEIS A L’ÀREA DE SANEJAMENT DE TRARGISA

Podeu trobar més informació a la convocatòria:

https://web.girona.cat/trargisa/convocatories

 

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a mbachra@iesnx.lan