Matriculació BATXILLERAT / BATXIBAC

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Informació de la matrícula (enllaç)

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web).
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals.
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (resguard títol ESO).

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic. Cal que imprimiu l’arxiu pdf adjunt, l’acabeu d’omplir, signeu les pàgines corresponents i un cop escanejat, l’envieu al correu electrònic matricula@iesnx.cat, indicant a l’assumpte “matrícula i el vostre nom”.


Currículum Batxillerat: https://iesnx.xtec.cat/estudia-al-xifra/batxillerat/

MATRÍCULA EXTERNA: Accés al formulari, per a l’alumnat admès en preinscripció, alumnat de 4t d’ESO del centre i repetidors de primer de batxillerat.

MATRÍCULA INTERNA i 2N BATXILLERAT NOUS: Accés el formulari, per a l’alumnat amb continuïtat d’estudis de primer a segon curs, pels repetidors i pels de 2n curs que siguin nous al centre.