Matriculació BATXILLERAT

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web).
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals.
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés.

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic. Cal que imprimiu l’arxiu pdf adjunt, l’acabeu d’omplir, signeu les pàgines corresponents i un cop escanejat, l’envieu al correu electrònic b7004499@xtec.cat, indicant a l’assumpte “matrícula i el vostre nom”.


Currículum Batxillerat: https://iesnx.xtec.cat/estudia-al-xifra/batxillerat/

MATRÍCULA EXTERNA: Accés al formulari, per a l’alumnat admès en preinscripció i l’alumnat de 4t d’ESO del centre.

MATRÍCULA INTERNA i 2N BATXILLERAT NOUS: Accés el formulari, per a l’alumnat amb continuïtat d’estudis de primer a segon curs, pels repetidors i pels de 2n curs que siguin nous al centre.