Matrícula CFGM

Informació i quota AMPA

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula: 

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web).
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a. (Davant i darrera)
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals. (Davant i darrera)
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (fotocòpia del resguard o títol ESO, prova accés, etc…).

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic. Cal que imprimiu l’arxiu pdf adjunt, l’acabeu d’omplir, signeu les pàgines corresponents i un cop escanejat, l’envieu al correu electrònic matricula@iesnx.cat, indicant a l’assumpte “matrícula i el vostre nom”.