Matrícula CFGM

Informació i quota AMPA

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula: 

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web).
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals.
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (fotocòpia títol ESO, prova accés, etc…).

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic. Cal que imprimiu l’arxiu pdf adjunt, l’acabeu d’omplir, signeu les pàgines corresponents i un cop escanejat, l’envieu al correu electrònic b7004499@xtec.cat, indicant a l’assumpte “matrícula i el vostre nom”.