Administratiu/va de Recerca – Data Manager (Referència 011-2021)

  • Tècnic Superior en Documentació sanitària
  • Girona

Pagina web idibgi Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

Centre d'investigació CERCA de la Generalitat de Catalunya

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI)), per formar part del grup de recerca de Unitat Càncer de Pulmó ICO Girona, liderat pel Dr. Joaquim Bosch Barrera i formar part del projecte “Organ-specific biomarkers and therapies to improve the management of brain metastasis” La Marató de TV3 2018 , en la següent categoria professional.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
– Reclutar i seguir pacients d’interès per a l’estudi.
– Recollir dades mèdiques i entrar-les als sistemes de recollida de dades electròniques.
– Maneig, codificació i actualització de bases de dades d’estudis clínics.
– Gestió de bases de dades.
– Vinculació al treball interdisciplinari vinculat a la recerca en curs i futura en relació al camp
d’expertesa.
– Implicació en la redacció de resultats científics.

To apply for this job please visit idibgi.org.