Tècnic electromecànic per al muntatge, reparació, i manteniment de grues torre.

Aquesta oferta ha caducat