Tècnic/a Suport Direcció i Gestió Científica (Referència 015-2021)

  • Tècnic Superior en Documentació sanitària
  • Girona

Pagina web idibgi Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

Centre d'investigació CERCA de la Generalitat de Catalunya

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’equip d’Administració i Suport a la Recerca.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
Suport a Direcció:
 Convocatòria de reunions (C. Científic Intern i Extern, Investigadors).
 Suport a la Secretària del Patronat i la Comissió Delegada en la gestió de les reunions.
 Gestió de la documentació institucional i dels òrgans de govern.
 Suport a Direcció en l’elaboració de cartes, certificats i altres.
 Gestió de l’agenda de Direcció Gestió del Portal de Transparència.
Gestió científica:
1) Gestió de la informació de l’activitat científica:
 Elaboració de la memòria científica, memòria d’activitats i memòria de balanç social.
 Elaboració d’informes/reporting dades sobre les activitats científiques de la institució.
 Gestió de la informació de Producció Científica al programa de gestió.
 Participació a la Comissió de RRI
2) Suport a l’organització d’esdeveniments científics.

To apply for this job please visit idibgi.org.