Avaluació de proveidors

L’Institut Narcís Xifra disposa d’un procediment d’avaluavió de proveïdors. Tot el material destinat a l’ensenyament i aprenentatge dels alumnes disposa d’un control de qualitat, assegurant que els proveïdors compleixin els següents requisits:

  1. Una vegada realitzada la recepció del producte, s’ha comprovat que compleix amb els requisits de qualitat desitjats.
  2. Que els terminis de recepció de material ha estat adequats.
  3. Que el preu ha estat correcte o el pressupostat.
  4. Fiabilitat de les entregues.