Història

 

L’Institut d’Educació Secundària NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ està situat als afores de la ciutat de Girona, entre els barris de Pont Major i Pedret, al marge dret del riu Ter. És un centre de titularitat pública, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb més de 30 anys de funcionament. Fins el curs 1996-97 impartia només ensenyaments de Formació Professional. Amb la LOGSE va incorporar l’ESO i el Batxillerat.

El centre acull actualment ESO (4 línies), batxillerat (tres modalitats) i cicles formatius de grau mitjà (7 cicles) i superior (7 cicles) de quatre famílies professionals (Electricitat i electrònica, Imatge Personal, Manteniment i instal·lacions, Sanitat),  un total d’aproximadament 1500 alumnes i 135 professors i professores.

Així mateix el centre complementa la seva oferta professional amb programes de formació professional inicial (P.F.I.) 2 modalitats i Programes de Transició al Treball (PTT), 2 modalitats.

Tenim certificació de qualitat ISO-9001 des de l’any 2005 el que avala la nostra organització. Som pioners en la introducció de noves tecnologies a les aules, i comptem amb una important infraestructura informàtica.

Participem a les xarxes de Qualitat i millora contínua, Mobilitat, FP DUAL, Emprenedoria FP, InnovaFP i Orientació FP.