Acredita’t

Teniu informació aquí específica pels alumnes que estigueu cursant o vulgueu cursar algun dels cicles que van vinculats a les Competències professionals corresponents.

Correu electrònic de contacte: acreditat@iesnx.cat

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Més informació aquí

Enquesta de satisfacció del procés

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/presentacion.html