Acredita’t

PROCÉS 2020/2021

Aquest curs, es realitzen diverses convocatòries en relació a l’Acreditació de competències en les que participa l’Institut.

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Llistat d’admesos

Teniu informació aquí específica pels alumnes que estigueu cursant o vulgueu cursar algun dels cicles que van vinculats a les Competències professionals corresponents.

Correu electrònic de contacte: acreditat20-21iesnx@iesnx.cat

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Més informació aquí

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/presentacion.html