Cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que els obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Durant el curs 2023-24 hi ha dos cursos previstos per a l’obtenció de Certificats de professionalitat a l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà:

  • SANT0208 TRASLLAT SANITARI. Nivell 2.

Durada: 600 hores. Inici: octubre de 2023. Horari de dilluns a divendres de 14:30 h a 21:00 h.

  • IMPP0108 CURES ESTÈTIQUES DE MANS I PEUS. Nivell 2

Durada: 400 hores. Inici: octubre de 2023. Horari de dilluns a divendres de 14:30 h a 21:00 h

Vies d’accés als certificats de Nivell 2. Estar en possessió de:

  • Títol de graduat en educació secundària.
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
  • Si no disposeu de cap de les titulacions anteriors caldrà superar, amb qualificació d’APTA/E les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2 convocades pel mateix institut.

Si necessites més informació pots omplir el següent qüestionari.