La Formació en Centres de Treball

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Per més informació aquí.

La plataforma sBID  on poden accedir les empreses on es realitza la Formació en centres de Treball (FCT) i els alumnes que cursen aquest mòdul. Accés al sBID.

qbid