L’INSTITUT

Ubicat als afores de la ciutat de Girona, entre els barris de Pont Major i Pedret, al marge dret del riu Ter, l’institut Narcís Xifra i Masmitjà inicià la seva tasca de docència en l’àmbit de la formació professional l’any 1979. Si bé les arrels del centre les trobem en els ensenyaments professionals, no serà fins al curs 1996-97, que amb la implantació de la LOGSE s’incorporen els estudis d’ESO i Batxillerat.

En l’actualitat, el centre acull 4 línies d’ESO, una Unitat de Suport a l’Educació Especial -USEE; 2 línies de Batxillerat amb les modalitats d’Humanitats i Ciències socials, i la de Ciències i Tecnologia; s’ha endegat aquest curs la doble titulació de Batxillerat-Baccalauréat. Respecte dels ensenyaments professionalitzadors, el centre acull Cicles Formatius de Grau Mitjà -7 cicles-, i Cicles Formatius de Grau Superior -6 cicles-. Aquests, de quatre famílies professionals: Electricitat i Electrònica; Instal·lació i manteniment; Sanitat; i, Imatge Personal. Tanmateix, el centre completa la seva oferta professional amb els Programes de Formació Professional Inicial (PFI-FIAP i PTT). També, en l’àmbit dels estudis professionals i les seves famílies, s’ofereix, dins el procés de validació de l’experiència laboral, el servei d’Assessorament i Reconeixement Professional. Remarcar també, en el marc de les relacions amb el món empresarial, que s’ha iniciat la Formació Professional Dual amb l’empreses de la província.

L’alumnat d’ESO prové de la ciutat de Girona –escoles adscrites del sector oest-. Per les seves característiques –nivell socioeconòmic i barris o pobles de procedència- l’alumnat és significativament divers. Quant a l’alumnat d’estudis postobligatoris -Cicles Formatius i Batxillerat- prové de tota la província de Girona.

Un dels factors que diferencien el centre és els recursos relacionats amb l’orientació educativa. El centre els organitza en diferents àmbits amb el referent de les tasques que desenvolupa la Comissió d’Atenció a la Diversitat, la Comissió de Convivència i el Departament d’Orientació Educativa. A partir del curs 2014-15 es va engegar el servei de suport a la docència i a l’orientació educativa per a l’alumnat de Cicles Formatius per potenciar l’actualització dels Projectes d’Acció Tutorial a CF.

Destacarem com a filosofia de treball que també ens vol caracteritzar l’impuls que es vol donar al treball en xarxa, d’aquí la pertinença a la Xarxa de Qualitat i Millora Contínua; Xarxa Fp-Dual; Xarxa d’Orientació a la Formació Professional; Xarxa de mobilitat; Xarxa d’Emprenedoria, Xarxa Activa-FP, Xarxa Futura-FP i la Xarxa Innova-FP. També som coordinadors de Catskills de diferents famílies professionals i dels stands de l’Expojove Girona.