Instal·lacions

El centre està format per 3 edificis (A, B i C), un mòdul prefabricat, un gimnàs i una gran zona d’esbarjo formada per un pati i una devesa.

L’entrada principal es fa per l’edifici A, pel Passeig Sant Joan Bosco,1. I és on trobem la consergeria, la Secretaria, el despatx de direcció, l’aula de reunions Narcís Xifra, l’aula de recerca, aules d’informàtica, aules classe (4art d’ESO, Batxillerat, FP i PFI)i tallers. També als passadissos del primer i segon pis trobem zones d’estudis per als estudiants del centre.

L’edifici B s’hi accedeix a partir de l’A, i hi trobem a la planta baixa l’aula de dibuix i la tecnologia, la biblioteca i la sala de professors. El pis superior les aules taller de la família de Sanitat i despatxos, i al pis subterrani, aules taller d’Electricitat i de mecànica.

A la planta baixa de l’edifici C hi ha aules taller de la família Electricitat i aula taller d’ESO, el primer pis aules taller de la família d’imatge personal i a partir del segon pis trobem les aules de 1r a 3r d’ESO.

Al pati central hi ha un mòdul amb aules i la cafeteria del centre i un edifici que acull el gimnàs. Aquest pati central és el pati dels alumnes de 3r i 4art d’ESO.

Per últim tenim una devesa, que fa de pati dels alumnes de 1r i 2n d’ESO i on es realitzen moltes classes d’educació física, ja que conté pistes esportives.