Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Si hi esteu interessats, podeu demanar les actes del Consell Escolar escrivint un correu a l’adreça de centre: b7004499@xtec.cat

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (després del procés de renovació per eleccions 2023):

Director/a:
Josep Cortada Hortalà

Cap d’estudis:
Sandra Riera Masmiquel (comissió permanent/econòmica)

Secretari/ària:
Felip Geli Sitjà (comissió permanent/econòmica)

Representant de l’Ajuntament:
Núria Riquelme Zurita

Representant de l’alumnat:

Miriam Masdeu Valera

Leire Martin Suaña

François Langé

Adil Sennouni

Representant de l’AMPA:
Penélope Cordones Cayuela

Representant de pares i mares:
Alina Silva Merino (comissió mobilitat)
Maria Goretti Piferrer Saló (comissió convivència)
Roger Casero Gumbau (comissió permanent/convivència)

Representant del PAE:
Àngels Donadéu Farrarons (comissió permanent)

Representant del PAS:
Carme Roca Serrat

Representant del professorat:
Joan Pere Fàbrega Mestres

Marta Llorente Del Amo

Joel Salvatella Juanola

Màrius Sirvent Carbonell

Pili Monterde Ferrandiz (comissió permanent)

Narcís Vidal Mir

Oriol Ribera Ferrer

Pepa Cugat Tomàs

Representant Coeducació:
Lídia Renart Colom

_____________________________________________________