Escola-Empresa

L’institut

L’Institut Narcís Xifra i Masmitjà és un centre de formació professional de la ciutat de Girona on es cursen estudis de les famílies d’Electricitat i Electrònica, Imatge personal, Instal·lacions i Manteniment i Sanitat. 

La participació activa amb altres centres de Catalunya en Xarxes de treball (FP Dual, InnovaFP, Emprenedoria, Mobilitat, Qualitat i Millora Contínua, Activa FP i Empresa FP) ens permet millorar la nostra tasca com a docents i assolir els objectius relacionats amb les competències professionalitzadores del nostre alumnat.

Les empreses

Una de les fites que ens proposem ampliar és la d’apropar-nos al món empresarial. Des de la Formació professional considerem rellevant el fet de col·laborar amb les empreses dels diferents sectors productius de les comarques gironines, donat el nou ventall de possibilitats. 

Fins a l’actualitat, aquest lligam s’està donant, per una banda amb el nostre alumnat, mitjançant la Formació en Centres de Treball, la Formació Dual o la col·laboració puntual en projectes d’Innovació i transferència de coneixement. D’altra banda, les Estades en empresa per part del nostre professorat serveixen com a contrafort a la seva formació permanent.

Les mesures flexibilitzadores

Les mesures flexibilitzadores tenen com a finalitat facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i les professionals: la Semipresencialitat, les Proves d’Obtenció de Títol (POT) i l’Acredita’t.

Un altre servei relacionat amb la flexibilització és l’Assessorament en la formació professional i el Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

La transició al treball

L’institut gestiona una Borsa de treball per tal de posar a l’abast les ofertes laborals enviades per empreses del territori i que estan relacionades amb les titulacions expedides en el nostre centre. Així mateix s’ofereix un servei permanent d’Atenció i informació a persones adultes amb la finalitat de donar orientacions sobre el perfil professional, tant individualment, com per a col·lectius dins de les empreses. 

Conscients de la formació al llarg de la vida, hi ha la possibilitat de programar Cursos a mida adaptats a la demanda de les empreses, així com també a persones desocupades. 

Amb la participació a Projectes europeus, com Erasmus+, i amb l’oferta de llengües estrangeres com a extraescolars, s’intenta promocionar la internacionalitat de professorat i d’alumnat cap a una educació europea de qualitat. El nostre alumnat també es pot presentar als exàmens oficials de Cambridge ja que en som centre col·laborador.