Activitats ESO i Batxillerat


  • Protocol per incloure les activitats i les fotografies a la web de l’institut:
    1. Escriure un correu electrònic a mdarasta@iesnx.cat
    2. Incloure el títol de la sortida.
    3. Incloure una o més fotografies (ja pre-escollides).
    4. Incloure un text explicatiu breu, mínim 50 paraules.