Atenció al client

  • Tècnic Superior en Documentació sanitària
  • Girona

Pagina web CENTRE D'ANÀLISIS GIRONA

PRINCIPALS FUNCIONS i RESPONSABILITATS:
Tasques especifiques pel laboratori:
Recepció del pacient i atenció telefònica
Entrada de dades i punteig
Impressió d’informes i arxiu
Enviament d’informes i entrega de resultats
Classificació i control de la documentació de companyies
Tasques generals:
Facturació

REQUISITS PER AL LLOC DE TREBALL

TITULACIÓ MÍNIMA REQUERIDA : Formació Professional Administratiu / Gestió documental
/ Batxiller o equivalent
EXPERIENCIA PROFESSIONAL : es valorarà

IDIOMES: Castellà i català.

ALTRES CONEIXEMENTS I HABILITATS

Informàtica: Office nivell usuari
Competències i aptituds: Capacitat comunicativa / empatia / treball en equip
Altres (especificar): Es valorarà coneixements d’administració i gestió, i coneixements en
idiomes especialment anglès i francès.

Enviu cv per la web www.cagi.cat a l ́apartat “Treballa amb nosaltres” a
l ́assumpte indiqueu “Selecció Atenció Client”.

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a info@cagi.cat