Administratiu/va Recerca Clínica – Data Entry (Referència 026-2024)

Pagina web INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI)

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
 Tasques de suport en la gestió de l’estudi clínic per a la correcta consecució de l’assaig clínic,
buscant la màxima adherència al protocol d’investigació i la màxima qualitat en les dades
recollides.
 Treball en equip amb membres de la Unitat d’Investigació Clinica i amb els/les investigadors/es.
 Participació en la comunicació d’Esdeveniments Adversos Seriosos.
 Participació en la tasca d’omplir el Quadern de Recollida de Dades (CRD).
 Assistir a les visites de monitorització del promotor de l’estudi clínic.
 Participació en la resolució de quèries al llarg de l’estudi.
 Documentació i arxiu.

Requisits a complir:
 Grau superior en Documentació i Administració Sanitària (CFGS/FP2)
 Experiència mínima d’1 any en l’entorn dels assajos clínics oncohematològics (compliment de
dades)

Data del termini d’inscripció: 04/06/2024

To apply for this job please visit idibgi.org.