TÈCNIC/ASSISTENT MANTENIMENT – MECÀNIC

  • Tècnic en Manteniment electromecànic
  • Banyoles

Pagina web OPKO HEALTH EUROPA

OBJECTIU:
Assegurar el correcte funcionament i manteniment de tota la maquinària i serveis de la
planta de producció.
Manteniment preventiu i correctiu a nivell mecànic/elèctric dels diferents equips e
instal·lacions al nostre centre de treball. Com són les instal·lacions elèctriques, aire
comprimit, aigua purificada, màquines de comprimir, envasament, cintes transportadores, etc.
També s’encarregarà, juntament amb els diferents tècnics de l’equip, de la realització dels
canvis de formats i ajustaments per assegurar un funcionament correcte dels equips.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES:
1) Assegurar el correcte manteniment de la maquinària, tant de fabricació com de
envasat.
2) Assegurar el funcionament correcte diari de la maquinària mitjançant seguiment
continu d’evolució de l’estat d’aquesta.
3) Seguiment dels plans de manteniment preventiu periòdics de la maquinària
realitzats pel responsable de manteniment.
4) Realitzar tots els processos estrictament sota les normes de seguretat establertes, i
informar de forma immediata al cap de manteniment de qualsevol anomalia que
podria perillar la seguretat tant per a les persones com per a la maquinària.
5) Realitzar totes les tasques d’ajuda i suport de manteniment segons necessitats e
indicacions del responsable de làrea.
6) Mantenir la planta sota les normes d’higiene i ordre segons les normes establertes.
7) Vetllar per la seguretat personal i de totes les instal·lacions a les seves àrees de treball,
informant de qualsevol anomalia que pot perillar la mateixa
8) Realitzar les tasques garantint la seguretat i higiene dels productes.

REQUESITS I CONEIXEMENTS:
• Nivell d’estudis: FP2 mecànica/electricitat. Cicle Formatiu de Grau mitjà a
Sistemes Electrotècnics i Automatització o Manteniment Electromecànic.
• Informàtica d’usuari.
• Coneixements dels Sistemes mecànics, Pneumàtics, domini en el maneig del
Torn, soldadura Tig i fresadora. Així com tenir coneixements d’electricitat i
sistemes d’automatització (PLC’s).
• Pensem en una persona, ordenada, metòdica, resolutiva, proactiva, amb capacitat de
adaptació al canvi, que tingui bones habilitats per treballar en equip, traspàs
i registres de les incidències, així com en el disseny i implantació de millores a la
mateixa.
DEPENDÈNCIA: Cap de Manteniment
HORARI:
Torn intensiu de Tarda 13.30 a 21.30. Amb possibilitat de canviar l’horari/torn en cas
necessari a torn de matí, torn partit, substitució per vacances, etc.

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a SFernandez@opko.com