Operari de manteniment d’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals)

  • Tècnic en Manteniment electromecànic
  • Girona

Pagina web TRAGIRSA

OBERT EL PROCÉS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UN/A
OPERARI/A DE MANTENIMENT, EN LA MODALITAT DE CONTRACTE DE RELLEU, PER  PRESTAR SERVEIS A L’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) DE TRARGISA.

Per inscriure't en aquesta oferta envia les teves dades per correu electrònic a mbachra@iesnx.lan