Fer reserva hora preinscripció ESO

La preinscipcio de l’ESO presencialment es durà terme del 19 al 22 de maig de 9 a 13h.

Podeu demanar hora trucant el telefon 972212612 de 9h a 13h, o a partir d’aquesta pàgina identificant-vos primer. Cal clicar a dalt a la dreta l’opció entra i introduir el nom d’usuari inscripcions i la contrasenya inscripcions. Un cop logats ja podeu escollir dia i hora al calendari que apareix a continuació, per tal de fer la preinscripció de l’ESO de manera presencial.

Recordeu ser puntuals i portar tota la documentació necessària omplerta i degudament firmada.


        
        

Personal information

Fields with * are required


Booking overviewSegons la normativa vigent del /REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,/ les vostres dades són enregistrades a la secretaria del centre Institut Narcís Xifra i Masmitjà del Departament d’Ensenyament, en el registre d’entrada i seran utilitzades per a la gestió acadèmica, gestió administrativa i comunicació amb l’interessat. En qualsevol moment podeu fer ús del vostre dret de rectificació o supressió de les dades dirigint-vos a la secretaria del centre.
Per tant autoritzo amb Si a que les meves dades siguin utilitzades per la gestió acadèmica i administrativa i comunicacions amb el centre segons la normativa vigent del /REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos/