PLA OBERTURA DE CENTRE

DOCUMENT: PLA D’OBERTURA AL NARCÍS XIFRA (enllaç)

  • PROFESSORAT: Cal que ompliu l’enquesta de Departament d’Educació, i periòdicament del Departament rebeu instruccions de si sou grup vulnerable o no. Els no vulnerables que vulgueu assistir al centre, PRÈVIAMENT I OBLIGATÒRIAMENT cal que envieu correu a cap d’estudis demanant autorització.