Activitats ESO i Batxillerat

Activitats curriculars complementàries i sortides aprovades pel Consell escolar:

(Tothom pot visualitzar els enllaços i el coordinador/a de cada nivell i els caps de departament poden editar)

ESO ED 1ESO   ED 2ESO   ED 3ESO   ED 4ESO

BAT  ED 1BAT   ED 2BAT

Formulari:

(Cal omplir el formulari tant bon punt tenim data de la sortida i número d’alumnes per començar a gestionar pagament i transport)

  • Protocol per incloure les activitats i les fotografies a la web de l’institut:
    1. Escriure un correu electrònic a
    2. Incloure el títol de la sortida.
    3. Incloure una o més fotografies seleccionades.
    4. Incloure un text explicatiu breu, mínim 50 paraules.

Protocol Activitats Complementàries