Activitats ESO i Batxillerat

Activitats curriculars complementàries i sortides aprovades pel Consell escolar:

(Tothom pot visualitzar els enllaços i el coordinador/a de cada nivell i els caps de departament poden editar)

ESO i BATXILLERAT

Realització de sortides i/o activitats complementàries:

Per tal de poder gestionar l’activitat i/o sortida, el professor/a responsable haurà de comunicar les dades concretes (dia, hora, grup/s, cost…) a Coordinació Pedagògica i Cap d’Estudis a través del portal iEduca.

Per les sortides que tenen associat un cost econòmic caldrà realitzar, a més, el següent formulari per la posterior gestió de l’Administrador.

Autorització de sortides/estades a l’estranger.  

Instruccions de Mossos d’esquadra de Girona.