Escola-Empresa

peces puzzle2

L’Institut Narcís Xifra i Masmitjà és un centre de formació professional de la ciutat de Girona on es cursen estudis de les famílies de Sanitat, Imatge personal, Electricitat i Electrònica, i Instal·lacions i Manteniment. La participació activa amb altres centres de Catalunya en Xarxes de treball (InnovaFP, Emprenedoria, Mobilitat, Qualitat i Millora Contínua, Orientació FP) ens permet millorar la nostra tasca com a docents i assolir els objectius relacionats amb les competències professionalitzadores del nostre alumnat.

Les empreses

Una de les fites que ens proposem és la d’apropar-nos al món empresarial. A partir d’aquí considerem com a molt rellevant el fet de col·laborar amb les empreses dels diferents sectors productius de les comarques gironines. Fins l’actualitat, aquest lligam s’ha produït, amb el nostre alumnat, a través de la Formació en Centres de Treball, a través de la Formació Dual o la col·laboració puntual en projectes de transferència de coneixement. D’altra banda, les Estades en empresa per part del nostre professorat serveixen com a contrafort a la seva formació permanent.

Les mesures flexibilitzadores

Les mesures flexibilitzadores tenen com a finalitat facilitar la formació, millorar la qualificació professional, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i les professionals. Inclouen l’assessorament i reconeixement, la semipresencialitat, les Proves d’Obtenció de Títol (POT) i l’Acredita’t.