Alumnes i Famílies ESO-BAT

  • ESO

Calendari ESO/BAT

Presentació digital Reunió Famílies 1ESO

Presentació digital Reunió Famílies 3ESO

Presentació digital Reunió Famílies 4ESO

Llibres i Material

Tasques d’estiu

Tutors/es de grup

Comunicació: IEduca

Orientació Acadèmica: Unportal

  • BATXILLERAT

Calendari ESO/BAT

Presentació digital Reunió Famílies 1BAT 

Llibres i Material

Tutors/es de grup

Treball de recerca: Llibre estil, guia del TDR

Comunicació: IEduca

Orientació Acadèmica: Unportal

DOCÈNCIA TELEMÀTICA