Alumnes i Famílies Formació Professional

ENQUESTA ES-2 SATISFACCIÓ ALUMNAT FINAL DE CURS

Enllaços a: ENTREVISTES D’INICI DE CURS

UNPORTAL Oferta acadèmica de Catalunya.

Acollida alumnat:

Entrades i accessos

Recordeu que el primer dia heu d’accediu al centre per la porta del C/Àngel Marsà i Beca, i al pati us esperarà el vostre tutor/a.