Alumnes i Famílies Formació Professional

ES-1 Enquesta Satisfacció: Acollida alumnat nou FP

Enllaços a: ENTREVISTES D’INICI DE CURS

UNPORTAL Oferta acadèmica de Catalunya.

Acollida alumnat:

Entrades i accessos

Recordeu que el primer dia heu d’accediu al centre per la porta del C/Àngel Marsà i Beca.