CFGM INSTAL·LACIONS DE

TELECOMUNICACIONS

Informació general sobre el cicle aquí.
És un cicle de dos curs. S’iniciarà en el nostre curs el curs 2019-20.

L’horari és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:15 el primer curs i de 14:15 a 20:25 el segon curs.