CFGM INSTAL·LACIONS DE

TELECOMUNICACIONS

Informació general sobre el cicle aquí.
És un cicle de dos curs. S’iniciarà en el nostre curs el curs 2019-20. L’horari és de dilluns a divendres per determinar.