Consell escolar

Director/a:
Josep Cortada Hortalà (comissió permanent)

Cap d’estudis:
Sandra Riera Masmiquel (comissió permanent)

Secretari/ària:
Felip Geli Sitjà (comissió permanent)

Representant de l’Ajuntament:
Marta Sureda Xifre

Representant de l’alumnat:
Bruna Ruhí Vidal
Cora Jordan Pachon
David Trillo Concepción
Georgina Fernàndez Collell

Representant de l’AMPA:
Albert Huguet Santirso

Representant de pares i mares:
Alina Silva Merino (comissió mobilitat)
Maria Goretti Piferrer Saló (comissió convivència)
Roger Casero Gumbau (comissió permanent/convivència)

Representant del PAE:
Àngels Donadéu Farrarons (comissió permanent)

Representant del PAS:
Francina Úbeda López

Representant del professorat:
Imma Camps Sagué
Irene Barceló Plana
Isaí Garcia Subies
Joan Pere Fàbrega Mestres
Màrius Jesús Sirvent Carbonell
Meritxell Satorras Català
Mireia Areny Bayó
Pilar Monterde Ferrandiz (comissió permanent)