Finalitats de l’Associació

  1. Promoure la relació entre l’antic professorat de l’institut Narcís Xifra de Girona
  2. Facilitar l’actualització de les dades personals que permetin contactar amb l’anterior professorat.
  3. Promoure la col·laboració de l’antic professorat en relació a les possibles demandes expressades i autoritzades pels organismes competents de l’institut Narcís Xifra.
  4. Organitzar trobades i activitats entre l’ex professorat. Les activitats podran ser obertes a altres persones en relació als criteris que es vagin establint en cada cas.
  5.  Potenciar l’intercanvi d’informació de caire cultural i en general d’aspectes que puguin resultar d’interès comú.
  6.  Establir un pont de comunicació amb l’associació d’ex alumnat quan es cregui adien.