L’Associació

L’Associació d’antics professors de l’Institut Narcís Xifra neix de l’interès de la Comissió de Contacte amb Antics membres de l’Institut i d’un grup de ex professors del centre. Durant el curs 2014 – 2015 es varen mantenir diverses trobades de treball que varen culminar amb l’Assemblea constituent del 18 de juny de 2015 on es crea l’Associació i s’aproven els seus estatuts.

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques que ,de manera lliure i voluntària , tinguin interès en les seves finalitats. És condició imprescindible haver actuat en algun moment com a docent o professional a l’Institut Narcís Xifra de Girona.

L’Associació no fixa quotes regulars per als seus socis i la participació en les seves activitats i funcionament es totalment voluntària.

Per integrar-se a l’Associació cal que l’antic professorat realitzi una sol·licitud formal d’inscripció a la Junta Directiva. A la pàgina web de l’Associació hi ha un enllaç per realitzar la inscripció. Cal omplir el formulari i al final enviar. L’Associació enviarà un correu electrònic de confirmació.