Junta Directiva

L’actual Junta Directiva  va ser elegida en l’Assemblea General  de 18 de juny de 2015 i està formada per :

Presidenta  :   Calaia  Sobrequés
Secretari    :    Francesc  Oliver
Tresorer     :    Marià  Suy
Vocal 1       :    Gloria  Xargay
Vocal 2       :    Dolors Miralpeix