BATXIBAC

 

Què és el Batxibac?

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

BATXIBAC AL XIFRA! Qualsevol de les modalitats i/o itineraris es poden realitzar en modalitat Batxibac. En el nostre centre no cal que renunciïs a la segona llengua (Llengua anglesa) per obtenir aquesta doble titulació.