Programes de Formació i Inserció

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Obre la porta a fer un PFI.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Calendari preinscripció 24-25

A l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà s’imparteixen els PFI-FIAP que corresponent a les titulacions:

  • Auxiliar en centres sanitaris

Presentació

Informació del PFI_PTT d’auxiliar en centres sanitaris

  • Auxiliar de vivers i jardins