Estratègia digital de centre (EDC)

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.

Des de fa anys, el centre aposta pel model 1×1. Cada alumne disposa d’un ordinador de propietat que porta cada dia al centre. De la mateixa manera, el centre cedeix un ordinador portàtil a cada professor que s’incorpora al centre.