Avaluació i millora

El centre ha incorporat l’Estratègia Digital de Centre al seu Projecte de Qualitat i Millora Contínua. Per tant, la comissió digital avaluarà anualment:

  • Activitats i objectius que estan en progrés. S’analitzarà l’evolució d’aquests i si s’escau, es dissenyaran possibles millores en les actuacions en funció dels recursos disponibles al centre.
  • Activitats i objectius que han finalitzat. S’avaluarà l’indicador d’assoliment, i si no es consideren satisfactori, hauran de tornar a ser inclosos en una nova estratègia digital del període 2025-2028.

Els detalls de les activitats, descripcions, indicadors i assoliments es troben detallats en el següent document: Graella resum d’EDC.