Incidències

Per poder resoldre i canalitzar una incidència adequadament cal recollir la informació necessària a través d’aquest enllaç.

Sistematitzar la recollida d’incidències TIC del centre, sovint no és una tasca senzilla. A vegades, es vol comunicar-ho de qualsevol manera (al passadís, per correu electrònic, amb un missatge de Whatsapp…) i a més, que la incidència es resolgui de seguida. Des de Coordinació digital agrairem qualsevol suggeriment que ens ajudi a agilitzar aquesta tasca.