Matrícula CFGS

Informació i quota AMPA

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web). Per aquelles persones que tinguin dret a bonificacions o exempcions de la taxa de pagament trobaran els codis dins el formulari.
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a. (Davant i darreta)
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals. (Davant i darrera)
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (fotocòpia títol BAT, CFGM, proves accés, etc….).

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic. Cal que imprimiu l’arxiu pdf adjunt, l’acabeu d’omplir, signeu les pàgines corresponents i un cop escanejat, l’envieu al correu electrònic matricula@iesnx.cat, indicant a l’assumpte “matrícula i el vostre nom”.

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

  • Bonificació del 50% (taxes) de l’import per a membres de família nombrosa de categoria general,  membres de famílies monoparentals i les persones que en el curs 20/21 han obtingut beca
  • Exempció del 100% (taxes) del pagament per a membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar, Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, Les persones víctimes de violència de gènere

Si teniu bonificació del 50% els codis de bonificació són: RED50 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF50 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP50 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP50 (matrícula per UFs, imatge personal). .

Si teniu exempció del 100% els codis d’exempció són: RED100 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF100 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP100 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP100 (matrícula per UFs, imatge personal). Cal adjuntar imatge del justificant en el formulari de matrícula.