Matrícula CFGS

Informació i quota AMPA

Els alumnes admesos a la 2a volta s’han de matricular entre 21 i 22 de setembre, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç al formulari online.

En cas de no rebre el correu electrònic poseu-vos en contacte urgentment amb la secretaria del centre.

Telèfon : 972212612

Mail: matricula@iesnx.cat.

En cas de no fer la matrícula dins el termini perdeu la plaça, segons normativa

 

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a. (Davant i darrera)
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals. (Davant i darrera)
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (fotocòpia títol BAT, CFGM, proves accés, etc….). (No butlletí de notes)

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el resguard de la matrícula

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents (el podreu fer en el formulari):

  • Bonificació del 50% (taxes) de l’import per a membres de família nombrosa de categoria general,  membres de famílies monoparentals i les persones que en el curs 20/21 han obtingut beca
  • Exempció del 100% (taxes) del pagament per a membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar, Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, Les persones víctimes de violència de gènere

Si teniu bonificació del 50% els codis de bonificació són: RED50 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF50 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP50 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP50 (matrícula per UFs, imatge personal). .

Si teniu exempció del 100% els codis d’exempció són: RED100 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF100 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP100 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP100 (matrícula per UFs, imatge personal). Cal adjuntar imatge del justificant en el formulari de matrícula.

Dilluns dia 26 de setembre a les 9 del matí esteu convocats a la biblioteca del centre per informació inici classes.