Enllaços a fulls de matrícula FP (per fer canvis en alumnes ja matriculats)

  • Període de rectificació de matrícula del 23 al 30 de setembre. Es podrà fer la rectificació de matrícula només amb autorització del/la tutor/a.
  • Al llarg del curs per poder fer rectificació de matrícula, hauràs de sol·licitar-ho mitjançant instància. Si aquesta procedeix podràs fer la rectificació.