Matriculació BATXILLERAT / BATXIBAC

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Informació de la matrícula per preinscripció o alumnat de 4t ESO a 1r BAT (enllaç)

Informació de la matrícula per continuïtat a 2n BAT (enllaç)

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals.
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (resguard títol ESO).

-Trobareu l’enllaç de pagament en el mateix formulari online.


Currículum de Batxillerat 1r BAT (enllaç) 2n BAT (enllaç)

Descripció de les matèries de primer de batxillerat (enllaç)

MATRÍCULA 1r Batxillerat: del 21/06 al 01/07 Accés al formulari

MATRÍCULA 2n Batxillerat: del 03/06 al 24/06 Accés el formulari