Matriculació BATXILLERAT / BATXIBAC

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Informació de la matrícula per continuïtat (enllaç)

Informació de la matrícula per preinscripció (enllaç)

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-El resguard del pagament (cal fer el pagament a través de la nostra pàgina web).
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals.
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (resguard títol ESO).


Currículum de Batxillerat (enllaç)

MATRÍCULA 1r Batxillerat: Accés al formulari

MATRÍCULA 2n Batxillerat: Accés el formulari