Matrícula ESO

Per a l’alumnat NOU (que han fet preinscripció). MATRÍCULA EXTERNA:

1r d’ESO del 14 al 18 de juny

2n, 3r i 4t d’ESO del 28 de juny al 2 de juliol

Accés a la informació

Accés al formulari

.

Per a l’alumnat de CONTINUÏTAT (alumnes que ja estan al centre). MATRÍCULA INTERNA:

S’obre un període de matrícula extraordinari per aquells alumnes que no s’han matriculat encara: del 28 de juny a 2 de juliol. En cas de no formalitzar la matrícula, poden perdre la plaça.

Accés a la informació

Accés el formulari

.

En el cas que no es pugui accedir al formulari, poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre al telefon 972212612.