Matriculació PFI-FIAP

 

Els alumnes admesos s’han de matricular del 3 al 14 de juliol, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç al formulari online si havíeu fet preinscripció amb nosaltres.

Els alumnes que no havien fet preinscripció en primera opció al nostre institut i han estat assignats han de posar-se en contacte amb matricula@iesnx.cat

En cas de no rebre el correu electrònic poseu-vos en contacte urgentment amb la secretaria del centre.

Telèfon : 972212612

e-mail: matricula@iesnx.cat.

En cas de no fer la matrícula dins el termini perdeu la plaça, segons normativa

Documentació per a la matrícula que haureu d’adjuntar al formulari:

– Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
– DNI de l’alumne/a (DAVANT I DARRERE).
– DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals (DAVANT I DARRERE).

– Document que acredita requisit d’accés (Certificat específic per matricular-se a PFI, ESO no finalitzada). (NO butlletins de notes)

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el resguard de matrícula