Matrícula CFGS

Informació i quota AMPA

Matrícula del curs 2024/2025

Només alumnes admesos en la primera tanda d’admissió i en la 1a opció s’han de matricular del 12 al 18 de juliol fins a les 11 del matí, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç al formulari online.

Si l’alumne admès en 1a opció  no formalitza la matrícula en el termini esmentat, la sol·licitud es tanca i queda exclosa de les següents fases del procés.

En cas de no rebre el correu electrònic poseu-vos en contacte urgentment amb la secretaria del centre.

Telèfon : 972212612

e-mail: matricula@iesnx.cat.

Instruccions per omplir els formularis per a formalitzar la matrícula:

Abans de començar a omplir el formulari cal que tingueu en format digital:
-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-DNI de l’alumne/a. (Davant i darrere)
-DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals. (Davant i darrere)
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest cicle caldrà el document que acredita requisit d’accés (títol BAT, CFGM, proves accés, etc….). (No butlletí de notes)

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el resguard de la matrícula

  • Documentació acreditativa dels requisits d’accés als cicles. Si compleixes els requisits però per causes justificades no pots presentar la documentació que ho acrediti, et matricules condicionalment i tens temps fins a l’inici del curs per presentar la documentació que et falta. Si no presentes la documentació en el temps establert, s’anul·la la matrícula.

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents (el podreu fer en el formulari):

  • Bonificació del 50% (taxes) de l’import per a membres de família nombrosa de categoria general,  membres de famílies monoparentals i les persones que en el curs 23/24 han obtingut beca
  • Exempció del 100% (taxes) del pagament per a membres de família nombrosa de categoria especial, víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills), persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar, Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, Les persones víctimes de violència de gènere

Si teniu bonificació del 50% els codis de bonificació són: RED50 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF50 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP50 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP50 (matrícula per UFs, imatge personal). .

Si teniu exempció del 100% els codis d’exempció són: RED100 (matrícula de curs sencer, sanitat i electricitat-manteniment) i REDUF100 (matrícula per UFs, sanitat i electricitat-manteniment) REDIP100 (matrícula de curs sencer, imatge personal) i REDUFIP100 (matrícula per UFs, imatge personal). Cal adjuntar imatge del justificant en el formulari de matrícula.

Cal que aneu consultant la pàgina web a on sortirà el dia i hora de començament de curs