Matrícula CFGS

Informació i quota AMPA

Matrícula del curs 2024/2025

Els alumnes que passen de 1r a 2n curs o que son repetidors del centre, s’han de matricular del 3 al 24 de juny.

Aquests alumnes rebran un correu electrònic amb les instruccions de matrícula.

En cas de no rebre el correu electrònic poseu-vos en contacte urgentment amb la secretaria del centre.

Telèfon : 972212612

e-mail: matricula@iesnx.cat.

En cas de no fer la matrícula dins el termini perdeu la plaça, segons normativa

Documentació per a la matrícula que haureu d’adjuntar al formulari:

-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
– Rebut del pagament de la matrícula que podreu fer mitjançant el formulari.

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el resguard de matrícula