Matrícula CFGM

Informació i quota AMPA

Els alumnes admesos a la 2a volta s’han de matricular entre 21 i 22 de setembre, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç al formulari online.

En cas de no rebre el correu electrònic poseu-vos en contacte urgentment amb la secretaria del centre.

Telèfon : 972212612

Mail: matricula@iesnx.cat.

En cas de no fer la matrícula dins el termini perdeu la plaça, segons normativa

Documentació per a la matrícula que haureu d’adjuntar al formulari:

-Fotografia mida carnet de l’alumne/a.
-Fotocòpia o fotografia del DNI de l’alumne/a. (Davant i darrera)
-Fotocòpia o fotografia del DNI del pare/mare/tutor legal si l’alumne és menor d’edat o si és major d’edat i voleu donar les dades d’un dels tutors legals. (Davant i darrera)
-Si és la primera vegada que et matricules a l’Institut d’aquest estudi caldrà la fotocòpia o fotografia del document que acredita requisit d’accés (fotocòpia del resguard o títol ESO, prova accés, etc…). (No butlletí de notes)

– El pagament de la matrícula el podreu fer mitjançant el formulari.

Una vegada acabat el formulari, rebreu un correu electrònic amb el resguard de matrícula

Dilluns dia 26 de setembre a les 9 del matí esteu convocats a la biblioteca del centre per informació inici classes