Preinscripció PFI (PFI-FIAP i PFI-PTT)

 

PFI-FIAP

 • Calendari, documentació i criteris prioritat (enllaç)
 • Accés a la sol·licitud (enllaç)
 • Oferta de places del centre (enllaç)
 • Relació de centres i grups amb places vacants, un cop finalitzat el procés de preinscripció PFI (enllaç)
 • Relació de sol·licituds valorades provisional PFI, curs 2020/2021 PFI-FIAP (enllaç)
 • Relació de sol·licituds valorades definitiu PFI-FIAP a 29/06/2020 (enllaç)
 • Relació d’alumnes admesos al centre 17/07/2020 (enllaç)
 • Relació d’alumnes preinscrits al centre, amb indicació d’on han estat admesos (enllaç)

PFI-PTT

 • Calendari preinscripció matricula 2020 (enllaç)
 • Oferta de places (enllaç)
 • Relació de sol·licituds valorades provisional PFI, curs 2020/2021 PFI-PTT (enllaç)
 • Relació de sol·licituds valorades definitiu PFI-PTT a 29/06/2020 (enllaç)
 • Relació d’alumnes preinscrits al centre, amb indicació d’on han estat admesos (enllaç)